Kurucumuz

Rafet Saltık, profesyonel olarak çeviri yapmaya 1982’de öğrencilik yıllarında başladı. 1988 yılında ilk çeviri işletmesini açtı. Öğretim görevlisi olarak çalıştığı İstanbul Üniversitesinden 1998 yılında ayrılarak, çalışmalarını tümüyle çeviriye yönlendirdi.

Rafet Saltık, çeviri çalışmalarıyla küresel markaların dikkatini çekerek Türkiye’den yurt dışına çeviri gönderen az sayıda kişi arasında dikkat topladı. 2000’li yılların başından itibaren medikal cihazların dokümantasyonu üzerinde yerelleştirme çalışmalarına başladı. 2006 yılında PMS firmasının ürünleri için yürütülen yerelleştirme çalışmalarında alt yüklenici olarak görevlendirilen Saltık, Hollanda’da medikal cihazlarda içerik yerelleştirmesi üzerine bir dizi eğitim aldı. Takip eden yıllarda çeşitli küresel markaların içinde bulunduğu bir dizi ürün zincirinin içerik yerelleştirme projesini yönetti.

2005 yılında CAT araçları üzerine eğitim kurslarına katılmak üzere birkaç kez Almanya’ya gitti. Çeviride verimlilik teknolojileri sağlayan SDL’in Türkiye çevresindeki 11 ülkede dağıtımcılığını üstlendi.

T.C. Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan Adalet Bakanlığı da dâhil olmak üzere birçok kamu ve özel kurumun çevirmen takımlarına çeviri uygulamaları ve çeviri teknolojileri konusunda dersler verdi. Boş zamanlarında fantastik çocuk öyküleri yazıyor, bahçecilikle uğraşıyor.

Set-System İlkelerimiz